Domov2023-11-27T12:16:36+01:00

Potem smo pravi naslov za vas…

Statika
Gradbeni popis del
Energetska učinkovitost objektov
Strojne inštalacije
3d vizualizacije

Ste vedeli?

PROJEKT ZA PRIDOBITEV GRADBENEGA DOVOLJENJA (PGD)
• vodilna mapa
• elaborati
• geodetski posnetek
• geomehanske raziskave
• načrti arhitekture
• 3D vizualizacije
  (na željo naročnika/investitorja)

• načrti gradbenih konstrukcij in
  drugi gradbeni načrti

• načrti električnih inštalacij in
  električne  opreme
• načrti strojnih inštalacij in strojne
  opreme


GRADBENO DOVOLJENJE
PROJEKT ZA IZVEDBO (PZI)
• vodilna mapa
• načrti arhitekture
• načrti gradbenih konstrukcij in
  drugi gradbeni načrti

• načrti električnih inštalacij in
  električne opreme
• načrti strojnih inštalacij in strojne
  opreme


ZAČETEK GRADNJE
PROJEKT IZVEDENIH DEL (PID)
ZAKLJUČEK GRADNJE

UPORABNO DOVOLJENJE
IDEJNA ZASNOVA (IDZ)
• vodilna mapa
• načrti arhitekture
• 3D vizualizacije
  (na željo naročnika/investitorja)

PROJEKTNI POGOJI
ENERGETSKA UČINKOVITOST OBJEKTOV
• energetska sanacija stavb
• energetski pregled stavb
• energetska izkaznica stavbe

Potrebujete strokovnjaka?
Kontaktirajte nas:

041 915 262
info@statka.si

Go to Top