Kaj nudimo


Gradbeni popis del


V PZI fazi projekta so načrti izdelani v takem merilu in s tako natančnostjo, da so uporabni na gradbišču. Na osnovi PZI se lahko naredi zanesljiv gradbeno-obrtniški popis del, ki investitorju prikaže okvirno ceno investicije, natančen opis vseh del (vključno s količinami in materiali) in poteka del s čim bolj pravilno izračunanimi količinami, potrebnimi za izgradnjo objekta. Na ta način lahko pridobimo primerljive ponudbe različnih izvajalcev.

V našem podjetju za vas izvedemo natančen in zanesljiv popis gradbeno-obrtniških del, na podlagi katerega boste lahko pridobili primerljive ponudbe (oz. po dogovoru tudi to uredimo mi) in s katerim boste točno vedeli, kakšen bo končni strošek načrtovane investicije.

Podlaga za popis del sta lahko prejeta PGD in PZI načrta projektantov arhitektov, to velja predvsem za novogradnje in razne rekonstrukcije nadzidav. Pri manjših obnovah in sanacijah objektov, kot so prenove stanovanj ali delov stanovanj, fasad, pa za popis gradbeno-obrtniških del zadošča ogled samega objekta in poznavanje želja naročnikov oz. investitorja. V izogib neskladju med načrtovanimi in dejanskimi količinami in stroški je treba nameniti velik poudarek natančnosti popisa gradbeno-obrtniških del, saj s tem preprečimo oz. vsaj zmanjšamo odstopanja od načrtovane investicije.

Potrebujete strokovnjaka?
Kontaktirajte nas:

041 915 262
info@statka.si