Kaj nudimo


Strojne inštalacije


Vsaka stavba je poleg zidov, stropov, strehe oz. konstrukcijskih elementov sestavljena tudi iz elementov, ki sami stavbi dajejo funkcionalnost in bivanjsko ugodje. To so sistemi strojnih instalacij (ogrevanje, prezračevanje, vodovod, klimatizacija …). Projekti strojnih instalacij zajemajo projekte za priključitev stavb na javna omrežja (vodovod, toplovod, plinovod, kanalizacija), kot tudi projekte za načrtovanje opreme in sistemov znotraj stavbe (ogrevanje, vodovod, plinske instalacije, prezračevanje). Pri projektiranju različnih sistemov projektanti vedno težijo k sistemom, ki zagotavljajo varčno rabo energije, in k tehniki, ki je prijazna okolju. Projektna dokumentacija za strojne instalacije se izdela na različnih fazah; idejna zasnova (IDZ), projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja in soglasij (PGD), projekta za izvedbo z detajli in popisi (PZI) ali projekta izvedenih del (PID). V fazi PGD se pridobi soglasje na projektno rešitev ter v fazi PZI soglasje za priključitev. Soglasja pa potrebujemo za plinske, vodovodne instalacije, kanalizacijo in toplovod.

V podjetju Sta’tka za vas poleg projektiranja in izdelave tehnične dokumentacije gradbenih konstrukcij, popisa gradbeno-obrtniških del, energijskih analiz objektov ter 3D-pogleda v vaš končani projekt pripravimo tudi projektno dokumentacijo za strojne instalacije – tako za stanovanjske objekte kot tudi poslovne, javne, industrijske ter gospodarske objekte.

Potrebujete strokovnjaka?
Kontaktirajte nas:

041 915 262
info@statka.si