Energetska sanacija stavb je potrebna pri energetsko potratnih stavbah. Te imajo velike toplotne izgube, ki pri slabo toplotno izoliranih stavbah pomenijo približno ⅓ vse potrebne toplotne energije. Toplotne izgube bi lahko zmanjšali za najmanj 30 % že z izvajanjem osnovnih sanacij ovoja stavbe, kot so toplotna izolacija zunanjih sten, strehe, podstrešja, kleti, zamenjava oken.

Pri starejših stavbah z dotrajanim termičnim ovojem in energetskimi sistemi je prenova zahtevnejša, a se investicija hitro povrne z večjimi prihranki energije zaradi energetske sanacije. Vsekakor pa določitev za energetsko sanacijo stavb ni lahka, saj to s seboj prinese tudi nujno prilagoditev uporabnikov objekta v času sanacije.